Archiwum

Redakcja Kategoria: Uncategorised
Opublikowano Odsłony: 4629
Drukuj

Przedstawiamy archiwalne numery naszego czasopisma. Dla zachęty zamieszczamy poniżej pochodzący z jubileuszowego - 150 - wydania Mozaiki (1_2011) artykuł Tomasza Gali OMI.

Jubileusz Mozaiki Obrzańskiej
Już 150 numerów za nami!

 

Początki „Mozaiki Obrzańskiej” sięgają roku 1967, kiedy
to w grudniu tegoż roku pojawił się pierwszy numer
naszego czasopisma. Miało ono być wydawane jako kontynuacja
przedwojennego „Gościa z Obry”, a pomysłodawcami
i twórcami nowej gazety byli W. Wojtkowiak, J. Bielecki
i M. Hryniewicz. Już w 1968 roku wprowadzono stały
podział materiału: wiadomości z obrzańskiego seminarium,
informacje dotyczące Polskiej Prowincji, doniesienia
z życia Kościoła oraz dział poświęcony tematyce misyjnej.
Pierwotnie ukazywały się dwa numery „Mozaiki
Obrzańskiej” każdego roku. Stan ten utrzymywał się do
lat osiemdziesiątych, gdyż od roku 1983 zaczęto oddawać
do rąk czytelników trzy numery rocznie. De facto opracowywane
były cztery, jednak ze względu na łączenie numerów
2 oraz 3 częstotliwość ukazywania się czasopisma była
zmniejszona. W 1997 roku dokonano separacji, by każdy
numer móc drukować oddzielnie i od tego czasu „Mozaika”
ukazuje się regularnie jako kwartalnik.
Jak wspomniano powyżej idea stworzenia „Mozaiki
Obrzańskiej” narodziła się w gronie kilku kleryków. Zyskawszy
aprobatę rektora obrzańskiego seminarium, o. J.
Kuca, a także o. J. Tomysa, ówczesnego Prowincjała, młodzi
oblaci samodzielnie zajmowali się przygotowywaniem
czasopisma. Dopiero w roku 1989 odnotowano w stopce
redakcyjnej nazwisko opiekuna
„Mozaiki”, a został nim o.
A. Wojtczak. W 1995 roku jego
obowiązki przejął o. L. Nieścior,
a po kolejnych 13 latach —
w 2008 roku — jego miejsce zajął
o. P. Zając, który jest opiekunem
czasopisma do dnia dzisiejszego.
Podczas gdy wspomnieć
możemy tylko trzech formatorów
bezpośrednio sprawujących
pieczę nad powstawaniem „Mozaiki”,
należy przedstawić nieco
dłuższą listę nazwisk współbraci,
którzy w ciągu przeszło 40 lat
trudzili się nad redagowaniem
kleryckiego pisma.
Pierwszym redaktorem naczelnym
był W. Wojtkowiak
(1967–1969). Jego następcami
zaś byli: A. Rolek (1969–1971),
R. Szmydki (1971–1972), P.
Czyrny (1972–74), M. Matyśkiewicz
(1975), M. Sukienik (1976–77), J. Jarosz (1977–78), S.
Kropielnicki (1978–79), E. Machnica (1979–80), W. Pękalski
(1980–81), K. Jędrzejczak (1981–82), J. Błażejak (1982–
85), P. Repczyński (1986–87), M. Adamczuk (1988–90), P.
Rychły (1991–92), J. Bzdyl (1993), T. Krzesik (1994–95),
R. Wawrzeniecki (1996–2000), M. Wrzos (2000–2004), T.
Leszczyński (2004–2005), Ł. Krauze (2005–2008), J. Wlazły
(2008–2010), P. Kościanek (2010), T. Gali (od 2010).
Warto wspomnieć, że pierwsze numery „Mozaiki” przepisywano
ręcznie na maszynie – każdy egzemplarz danego
numeru osobno! Można więc śmiało stwierdzić, że było to
pismo elitarne, bowiem nakład pierwszego numeru stanowiły
zaledwie cztery egzemplarze. Z czasem ilość ta zwiększała
się i tak już od 1968 roku redakcja postanowiła drukować
dodatkowy egzemplarz, tzw. obiegowy, który wędrował
z ręki do ręki w kolejnych domach oblackich naszej
Prowincji. Od roku 1972 nakład zwiększył się na tyle, że
niemal każda wspólnota mogła otrzymać własną „Mozaikę”.
Obecnie korzystamy z nowoczesnych zdobyczy technologicznych,
jakimi dysponują profesjonalne drukarnie,
dzięki czemu nasze czasopismo ukazuje się w nakładzie
350 egzemplarzy i trafia nie tylko do wspólnot rozsianych
w różnych częściach Polski, ale także za granicę, do 34 krajów
na całym świecie.
Oprócz tego, że „Mozaika
Obrzańska” trafia do wciąż jeszcze
nielicznej grupy szczęśliwców
w formie drukowanej, jest
dostępna dla wszystkich na naszej
stronie internetowej www.
mozaika.oblaci.pl. Jej opracowaniem
zajął się przed kilkoma
laty Ł. Krauze, za co należą
się jemu szczególne wyrazy naszej
wdzięczności. Mając zatem
możliwość dotarcia do niezwykle
szerokiego grona odbiorców
żywimy nadzieję, że nasze
seminaryjne czasopismo nadal
będzie przyjmowane z entuzjazmem
przez Czytelników związanych
ze Zgromadzeniem Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej.
fr. Tomasz Gali
(Redaktor naczelny)

fr. Tomasz Gali
(Redaktor naczelny)